LGBTQI+: de complete gids voor het acroniem

Leer alles wat u moet weten over het LGBTQI-acroniem en de verschillende identiteiten in deze gemeenschap, om uw begrip en gevoeligheid voor diverse seksuele geaardheden en genderidentiteiten te verdiepen.

Written by Alain VEST

Last published at: January 29th, 2024

LGBTQI+ brengt verschillende seksuele identiteiten samen. Daarom dient het om degenen die niet traditioneel vertegenwoordigd zijn, te verdedigen en te accepteren. Vervolgens legt deze gids elke letter van LGBTQI+ uit. Ten slotte benadrukt hij het belang van geïnformeerd en respectvol zijn.

Voorwoord over de term LGBTQI+

LGBTQI – seksuele en genderidentiteit

LGBTQI – seksuele en genderidentiteit

LGBT is een acroniem dat al heel lang wordt gebruikt. In de 21e eeuw is er een Q toegevoegd voor "queer". We praten steeds vaker over verschillende geslachten en seksuele geaardheden, wat het acroniem rijker maakt. Sommigen stellen echter voor om LGBTQIA te gebruiken om intersekse en aseksuele mensen erbij te betrekken. Er is ook LGBTQQIP2SA die nog meer toevoegt. Het lijkt misschien ingewikkeld. Bij Bearwww gebruiken we simpelweg LGBTQ. Soms voegen we een + toe om niemand uit te sluiten.

Begrijp LGBTQI+ genderidentiteiten beter

Van cisgender tot agender, inclusief transgender en niet-binair, er is een veelheid aan genderidentiteiten . Als we deze begrippen begrijpen, kunnen we discriminatie en transfoob geweld bestrijden.

LGBTQI+: verschillende seksuele geaardheden

Eerst en vooral presenteert de mensheid een gevarieerd en kleurrijk spectrum. We identificeren inderdaad verschillende seksuele geaardheden, van homoseksualiteit tot panseksualiteit. De diversiteit is echter rijk en complex en biedt een breed scala aan nuances. Desondanks blijkt het begrijpen van al deze nuances vaak moeilijk.

Het is dus belangrijk om vertrouwd te raken met elke seksuele geaardheid. Deze kennis helpt fouten en blunders te voorkomen, omdat we soms ongevoelig zijn vanwege onwetendheid. Het begrijpen van deze verschillen kost echter tijd en energie. Het is uitsluitend op deze manier dat we bouwen aan een gastvrije en empathische samenleving waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt in zijn eigen identiteit.

Bovendien is begrip noodzakelijk om harmonieuze interpersoonlijke relaties te cultiveren. Het uiteindelijke doel is het vreedzaam samenleven tussen mensen aan te moedigen, ongeacht hun seksuele geaardheid. Daarom moeten we onze verschillen omarmen en niet negeren. Door dit te doen, creëert het een ruimte waar iedereen kan floreren, iedereen zich op zijn gemak voelt met zichzelf en tegelijkertijd anderen respecteert.

Bestrijding van LGBTQI+-fobieën door middel van onderwijs

LHBT-fobieën, zoals homofobie en bifobie, komen vaak voort uit onwetendheid. Het kennen van de realiteit van de LGBT-gemeenschap is inderdaad een stap in de richting van meer tolerantie. Daarom is het hetzelfde als het bestrijden van angst en haat tegen LGBT-mensen door middel van onderwijs. Kort gezegd betekent dit dat we gebrek aan respect en intolerantie kunnen tegengaan door anderen te onderwijzen. Laten we bijvoorbeeld de angst voor spinnen als voorbeeld nemen. Als je er eigenlijk weinig over weet, ben je misschien bang. Maar als je leert hoe nuttig ze zijn en dat ze je geen kwaad zullen doen, kan je angst stoppen. Op dezelfde manier kunnen we, door LGBT-mensen te kennen en te begrijpen, de negatieve houding ten opzichte van hen verminderen.

LGBTQI+: naar een meer inclusieve samenleving en arbeidswereld

Ten eerste helpt het begrijpen van deze concepten meer gelijkheid op de werkvloer en in de samenleving te bevorderen, inclusief het gebruik van goed taalgebruik, het bestrijden van discriminatie en het waarderen van verschillen. Bovendien betekent het het omarmen van alle uniciteit, het versterken van minderheden en het creëren van zorgzame omgevingen. Bovendien moedigt het aan om discussies aan te gaan, jezelf te begrijpen en anderen te accepteren. Onderwijs en leren zijn dus belangrijk, net als de rol van leiders. Uiteindelijk draagt elke actie bij aan het creëren van een diverse en rechtvaardige wereld.

De LGBTQI+-woordenlijst, een waardevol bewustmakingsinstrument

Ten eerste legt deze eenvoudige woordenlijst de belangrijkste termen van LGBTQI+-uitdagingen uit. Vervolgens is het een praktische gids voor wie meer wil weten.

Om te beginnen belicht het basisdefinities zoals queer, cisgender of biseksueel. Vervolgens gaat de gids geleidelijk over op complexere concepten zoals intersectionaliteit en genderfluïditeit.

Naast het educatieve doel heeft deze woordenlijst ook tot doel een cultuur van respect en openheid te consolideren. Hij benadrukt het belang van een voortdurende dialoog en de verspreiding van kennis.

Uiteindelijk maken we de woordenlijst voor iedereen, ongeacht geslacht of identiteit.

De LGBTQI+-gemeenschap | Waarom al deze brieven?

 

De betekenis van woorden: de LGBTQI+ index

HEEFT

 • Leeftijdsdiscriminatie: Leeftijdsdiscriminatie is discriminatie op basis van leeftijd. Het kan zowel jongeren als ouderen treffen.
 • Agender: Een agender persoon identificeert zich niet als man of vrouw. Ze geeft de voorkeur aan neutrale voornaamwoorden.
 • Alloseksueel: Een alloseksueel voelt zich seksueel aangetrokken tot anderen. Het is het tegenovergestelde van aseksueel.
 • Bondgenoot: Een bondgenoot steunt de LGBTQI+-gemeenschap. Het helpt discriminatie tegen te gaan.
 • Androgyn: Een androgyn persoon vertoont zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen. Ze heeft een niet-binaire genderidentiteit.
 • Aromantic: Een romanticus voelt geen romantische aantrekkingskracht. Hij vindt geluk in niet-romantische relaties.
 • Aseksueel/Aseksualiteit/As: De seksuele geaardheid varieert sterk en wordt gekenmerkt door seksuele aantrekkingskracht of verlangen. Aseksualiteit verschilt echter van het celibaat, vrijwillige onthouding ondanks verlangen. Vreemd genoeg hebben sommige aseksuelen seks en ervaren ze een verschillende mate van aantrekkingskracht. Er zijn dus meerdere vormen van aseksualiteit. Sommigen zonder seksuele aantrekkingskracht kunnen bijvoorbeeld romantische, fysieke of emotionele aantrekkingskracht ervaren, afzonderlijke elementen van hun identiteit. Sommigen voelen zich fysiek en romantisch aangetrokken tot vrouwen, anderen fysiek tot alle geslachten, maar emotioneel alleen tot mannen.

B

 • BDSM: Verwijst naar verschillende activiteiten en relaties, vaak geërotiseerd, niet allemaal expliciet seksueel. Sommige vallen buiten de algemene seksuele en relationele normen.
 • Bigender: niet-binaire genderidentiteit, waarin vrouwelijke en mannelijke aspecten zijn opgenomen.
 • Bindend: Proces van visuele borstverkleining, belangrijk voor genderbevestiging, maar moet veilig worden uitgevoerd.
 • Bifobie: Haat jegens biseksuelen, panseksuelen en omniseksuelen, aanwezig binnen en buiten de LGBTQ+-gemeenschap.
 • Biseksueel/Bi: Een persoon die zich aangetrokken voelt tot beide geslachten of ongeacht geslacht.
 • Two-Spirit: Indiaanse term voor seksualiteit en gender, gehanteerd door leiders en genezers. Kan mannelijkheid en vrouwelijkheid omvatten, maar heeft andere interpretaties.

VS

 • ‘Celleux’ is een alomvattend woord, waarin ‘die’ en ‘die’ samenkomen. Hij probeert de geslachten gelijk te maken.
 • Cisgender : Cisgender-mensen zijn degenen wier genderidentiteit overeenkomt met hun geslacht bij de geboorte.
 • Cisnormativiteit: Cisnormativiteit legt genderverwachtingen op, vaak gebaseerd op misvattingen. Zie ook Heteronormativiteit.
 • Cissexisme : Cissexisme bevoorrecht cisgender mensen en kan leiden tot transfobie, wat transgenders schaadt.
 • Uit de kast komen : In de eerste plaats verwijst 'uit de kast komen' naar het feit dat iemand zijn seksuele geaardheid of genderidentiteit officieel maakt tegenover zijn familie, vrienden en collega's. Vervolgens moet worden opgemerkt dat dit een moedige daad is. Daarom stelt het LHBTQI+ mensen in staat hun authentieke zelf te zijn. Ten slotte moedigt deze wet deze mensen aan om in overeenstemming met hun identiteit te leven.
 • Bear Community : De queer-gemeenschap omvat cis-, trans- en genderdiverse mannen. Ze zijn meestal lang, harig en mannelijk en proberen zich gewenst en gewaardeerd te voelen. Ze waarderen vriendschap en eigenwaarde door eenheid in de gemeenschap. Dit zijn beren, welpen, otters, wolven en bewonderaars.
 • Leergemeenschap: De leergemeenschap brengt mensen samen die van leer houden, vaak voor seksuele activiteiten. Het is gekoppeld aan fetisjgemeenschappen zoals sadomasochisme en slavernij. Hoewel ze verbonden is met de queergemeenschap, is ze niet 'uitsluitend homo'.

D

 • “Dodenaam”: Dit is de vroegere voornaam van een transgender persoon. Ze verandert het om beter bij haar genderidentiteit te passen.
 • Demiseksueel: Dit is een persoon die zich alleen seksueel aangetrokken voelt tot degenen van wie hij houdt.
 • Degendering: Dit houdt in dat de rol van vrouwen wordt uitgebreid buiten genderstereotypen om gelijkheid te bevorderen.
 • Discriminatie: Het is een illegale praktijk die zich richt op een persoon vanwege zijn genderidentiteit of seksuele geaardheid, vooral op de werkplek.
 • Regenboogvlag of Vredesvlag : De regenboogvlag is sinds 1978 het symbool van de LGBTQI+-gemeenschap. Hij draagt een verscheidenheid aan kleuren: rood, oranje, geel, groen, blauw, paars. Gilbert Baker , Amerikaans grafisch ontwerper en activist, is de bedenker. Elke kleur van de vlag vertegenwoordigt een waarde of betekenis, zoals leven, genezing, vrede, natuur, sereniteit en geest.
 • Transgender Pride-vlag:
 • Monica Helms, een Amerikaanse transgender, creëerde in 1994 de transtrotsvlag. Vervolgens demonstreerde deze vlag transtrots en rechten. Vooral de blauwe banden symboliseren jongens en de roze meisjes. Ten slotte vertegenwoordigt het wit in het midden mensen die intersekse zijn of in transitie zijn.
 • Geslachtsdysforie : Als je een jongen bent maar je een meisje voelt, heb je ‘genderdysforie’. Het is alsof je elke dag te kleine schoenen draagt. Het is moeilijk. Maar laten we allemaal de gevoelens van anderen onthouden, respecteren en begrijpen.
 • Degender : Degendering doorbreekt genderstereotypen. Dit helpt vrouwen toegang te krijgen tot meer functies en sectoren. Het moedigt ook gelijkheid en respect voor ieders keuze aan. Iemand kan zich identificeren als transgender, niet-binair of queer. Om bij hun genderidentiteit te passen, kiezen sommigen voor een gendertransitie, die medisch, sociaal of beide kan zijn.

E

 • Kinsey-schaal: Alfred Kinsey creëerde in de jaren veertig een schaal. Het meet seksuele aantrekkingskracht. Dit varieert van 0 (alleen heteroseksueel) tot 6 (alleen homoseksueel). Het laat zien dat seksualiteit niet alleen heteroseksueel of homoseksueel is. [ Identiteit ]
 • Inclusief bedrijf : Ten eerste verwelkomt een inclusief bedrijf de LGBTQI+ gemeenschap. Vervolgens worden mechanismen voor gelijkheid en de integratie van alle identiteiten ingesteld. Het kan dus gaan om het gebruik van niet-seksistisch taalgebruik. Bovendien worden LGBTQI+-modellen binnen dit bedrijf gewaardeerd. Bovendien wordt de strijd tegen discriminatie daar actief gevoerd. Ten slotte wordt ter afsluiting een inclusief personeelsbeleid ingevoerd.

F

 • Feminisme wassen : Feminisme wassen is een praktijk die wordt gebruikt door bepaalde merken en bedrijven die feministische argumenten gebruiken in hun communicatiecampagne om meer producten te verkopen. Dit opportunistische gebruik van feminisme kan worden gezien als hypocriet en zonder echte toewijding aan gendergelijkheid.
 • FTM: Vrouw naar Man. Het is een term voor degenen die als vrouw geboren zijn en het gevoel hebben dat ze mannelijk zijn. Sommige mensen geven de voorkeur aan ‘de mens in transitie’. Het wordt anno 2020 minder gebruikt, maar blijft in bepaalde gevallen relevant, zoals in de geneeskunde.

G

 • Homo : De term 'homo' verwijst naar een man die uitsluitend een romantische en/of seksuele aantrekkingskracht heeft op mannen. Het is een seksuele identiteit die deel uitmaakt van de diversiteit aan seksuele geaardheden binnen de LGBTQI+-gemeenschap.
 • GPA of draagmoederschap : GPA is een methode van voortplanting. Het gaat om het implanteren van een embryo in de baarmoeder van een draagmoeder. Deze vrouw zal het kind uitvoeren voor een andere persoon of een stel. In Frankrijk is draagmoederschap echter verboden. Het wordt beschouwd als in strijd met het principe van de onbeschikbaarheid van het menselijk lichaam. Dit verbod is ingesteld door de bio-ethiekwet van 1994.
 • Genderfluïde : Een genderfluïde persoon verandert van geslacht afhankelijk van zijn gevoelens. Soms voelt ze zich een vrouw, soms een man, of iets anders. Het is specifiek voor ieder persoon en dus voor iedereen verschillend.
 • Gender Unicorn: Een model verklaart de identiteit van een persoon: geboortegeslacht, genderidentiteit en -expressie, fysieke en romantische aantrekkingskracht. De Gender Unicorn laat zien dat deze aspecten, behalve geboorteseks, voorkomen op spectrums. Gender Unicorn is beschikbaar op transstudent.org/genre *De populaire Genderbread Person is geplagieerd van Gender Unicorn. De twee modellen vormen geen uitputtende representatie van identiteiten, aangezien het complexe onderwerpen zijn.
 • Grijs: Ook bekend als Gray-A of Gray-Ace/Aro. Dit is een overkoepelende term die mensen beschrijft die af en toe, zelden of alleen onder bepaalde omstandigheden aantrekkingskracht ervaren. Inclusief grijsseksuele en grijsromantische identiteiten. [ Stenen muur ]

H

 • Morele intimidatie : Morele intimidatie bestaat uit herhaalde opmerkingen of gedragingen. Ze verslechteren de werk- en levensomstandigheden van een persoon. Als er sprake is van intimidatie, kunnen we verschillende maatregelen nemen. Het arbeidsrechtbank is één van de opties. U kunt ook in beroep gaan bij de strafrechter. De Verdediger van Rechten is een andere optie. Morele intimidatie is een ernstig misdrijf. Het wordt bestraft met een boete en kan leiden tot gevangenisstraf. De boete kan oplopen tot 30.000 euro. Bovendien kan de gevangenisstraf oplopen tot twee jaar. Uiteindelijk zal de dader mogelijk een schadevergoeding moeten betalen.
 • Heteronormativiteit : "Heteronormativiteit is een systeem dat uitsluitend heteroseksualiteit promoot. Homoseksuele mensen worden genegeerd en onzichtbaar gemaakt. Heteroseksuele relaties lijken de norm te zijn. Bovendien bieden veel bedrijven nu trainingen aan voor hun werknemers. Het doel is om heteronormativiteit te deconstrueren. Op deze manier hopen ze een meer inclusieve bedrijfscultuur te bevorderen."
 • Homofobie: onderdrukking, discriminatie en haat gericht tegen leden van de LGBTQ+-gemeenschap. Zie ook heteroseksisme.

I

 • Genderidentiteit : “Genderidentiteit is een intieme en persoonlijke ervaring. Het is het geslacht waartoe we voelen dat we behoren. Bij de geboorte wordt een seksuele identiteit toegekend. Vervolgens kent de samenleving een genderidentiteit toe: vrouw of man. Er zijn mensen die zichzelf niet herkennen in de toegewezen genderidentiteit. Ze kunnen zichzelf definiëren als niet-binair of transgender. In het bedrijfsleven is inclusief schrijven een hulpmiddel. Het wordt gebruikt om alle genderidentiteiten weer te geven. Hij strijdt ook tegen discriminatie."
 • Iel : “Iel” is een neutraal voornaamwoord dat verder gaat dan vrouwelijk/mannelijk. Het gebruik van ‘iel’ erkent niet-binaire identiteiten in onze samenleving en werk.
 • Intersectionaliteit : Intersectionaliteit is een term die in 1989 werd bedacht door Kimberlé Williams Crenshaw, een Amerikaanse afrofeministische academicus. Het verwijst naar een diversiteit aan discriminaties die elkaar kruisen, elkaar versterken en zich opstapelen. Een zwarte lesbische vrouw kan bijvoorbeeld te maken krijgen met seksisme, racisme en lesbofobie. In het bedrijfsleven moeten we ieders identiteit respecteren om discriminatie te bestrijden en een inclusieve cultuur aan te moedigen.
 • Intersekse : Een intersekse persoon past bij de geboorte niet in het man/vrouw-kader. Soms worden niet-consensuele interventies ondernomen om een geslacht te definiëren, wat ethisch twijfelachtig is.

K

 • Kink: (Naughty, Naughty) Dit zijn atypische seksuele praktijken, waarbij mensen overeenkomen om hun verlangens en fantasieën te onderzoeken. Dit omvat onder meer BDSM, leer, waxplay, enz.

L

 • Geslachtsneutrale taal : Geslachtsneutrale taal vertegenwoordigt diverse genderidentiteiten. Hij vermijdt een binaire representatie (man/vrouw) in de dialoog. We gebruiken neutrale termen, zoals ‘mensen’ in plaats van ‘mannen’ of ‘vrouwen’. We gebruiken ook neutrale voornaamwoorden zoals “iel” ter vervanging van “hij” of “zij”. Vervolgens illustreert inclusief schrijven in het bedrijfsleven genderneutraal taalgebruik. Het bevordert inderdaad de integratie van alle genderidentiteiten.
 • Lesbisch : Een lesbische vrouw is een vrouw die uitsluitend een romantische en/of seksuele aantrekkingskracht tot vrouwen heeft. Het is een seksuele geaardheid die deel uitmaakt van de diversiteit aan seksuele geaardheden binnen de LGBTQI+-gemeenschap.
 • LGBTQI+ : LGBTfobie is angst of haat tegen LGBTQI+ mensen. Het veroorzaakt discriminatie en geweld. We moeten hiertegen strijden om gelijkheid en inclusie voor iedereen te garanderen.
 • LGBTQI+: Afkorting voor Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender, Queer, Intersekse en Aseksueel. De “+” vertegenwoordigt alle andere identiteiten die niet in het korte acroniem zijn opgenomen. Generieke term die vaak wordt gebruikt om te verwijzen naar de gemeenschap als geheel. LGBTQIA om opzettelijk queer-, intersekse- en aseksuele gemeenschappen op te nemen en te onderwijzen, evenals een groot aantal andere gemeenschappen onder onze paraplu.

M

 • Misgenderen : Misgenderen is het gebruik van een geslacht dat niet overeenkomt met een persoon. Dit is verkeerd en kwetsend voor trans- en niet-binaire mensen.
 • Micro-agressie : Micro-agressies zijn daden of woorden die normaal lijken, maar schadelijk zijn voor de LGBTQI+-gemeenschap. Het kunnen grappen, opmerkingen of handelingen zijn die schadelijk zijn.
 • Morinommer (of deadnamer) : "Het verkeerd benoemen van een transgender is respectloos. Het doet denken aan een moment dat niet strookt met hun huidige identiteit. Het is essentieel om de door hen gekozen voornaam te respecteren. Gebruik deze altijd om hun genderidentiteit te herkennen."

NIET

 • Niet-binair : Een niet-binair persoon is iemand wiens geslacht bij de geboorte aan hem is toegewezen en niet overeenkomt met hem/haar. Niet-binaire mensen kunnen een vloeiende genderidentiteit hebben en zich noch uitsluitend mannelijk noch exclusief vrouwelijk identificeren. Ze kunnen zichzelf definiëren aan de hand van andere genderidentiteiten, zoals genderqueer, genderfluid, agender, enz.

O

 • Seksuele geaardheid : Seksuele geaardheid verwijst naar de emotionele, romantische en/of seksuele aantrekkingskracht van een persoon tot andere mensen. Er is een diversiteit aan seksuele geaardheden, waaronder homoseksualiteit, heteroseksualiteit, biseksualiteit, panseksualiteit, aseksualiteit, enz. Seksuele geaardheid definieert niet de genderidentiteit van een persoon, maar eerder met wie hij of zij zich aangetrokken en geliefd kan voelen.
 • Uitje : Uitje verwijst naar het bekendmaken van de seksuele geaardheid en/of genderidentiteit van een persoon zonder diens toestemming. Dit is een schending van de privacy en een potentieel gevaarlijke praktijk voor LGBTQI+-mensen die mogelijk te maken krijgen met discriminatie, aanvallen of afwijzing na deze openbaarmaking zonder wederzijds goedvinden.

P

 • Panseksueel (Pan), Omniseksueel (Omni): Termen die worden gebruikt om mensen te beschrijven die een romantisch, seksueel of emotioneel verlangen hebben naar mensen van alle geslachten en geslachten. Heeft enige overlap met biseksualiteit en polyseksualiteit (niet te verwarren met polyamorie).
 • PMA of medisch geassisteerde voortplanting : PMA verwijst naar medische technieken waarmee mensen of koppels die moeite hebben met de voortplanting een kind kunnen krijgen. Dit omvat kunstmatige inseminaties, in-vitrofertilisatie (IVF) en andere medische procedures om de conceptie te vergemakkelijken. Sommige LHBTQI+-mensen, vooral vrouwelijke paren, maken ook gebruik van kunstmatige voortplanting met spermadonatie om een gezin te stichten.
 • Polyamorie/Poly: Geeft aan dat je met instemming openstaat voor meerdere romantische relaties tegelijk. Sommige polyamoreuze mensen (polyamoreuze mensen) beschouwen ‘polyam’ als een relatieoriëntatie. Soms gebruikt als overkoepelende term voor alle vormen van ethische, consensuele, liefdevolle niet-monogamie.
 • Polycule: Beschrijft een verbonden netwerk van mensen en relaties, die allemaal op een of andere manier emotioneel, seksueel of romantisch betrokken zijn bij ten minste één andere persoon binnen de polycule. Elke polycule, of een deel daarvan, kan zijn eigen structuren, grenzen en verbindingen hebben. [ Polyamprod ]
 • Polygender, geslacht: kenmerken van meerdere geslachten vertonen, waarbij opzettelijk het concept van slechts twee geslachten wordt weerlegd.
 • Polyseksueel: Mensen die romantische, seksuele of emotionele verlangens hebben voor meer dan één geslacht. Niet te verwarren met polyamorie (hierboven). Heeft enige overlap met biseksualiteit en panseksualiteit.
 • Positief: Verkorte duur voor HIV-positieve mensen. Als u bijvoorbeeld zegt: 'Ik ben hiv-positief', kunt u vrijwillig uw hiv-status bekendmaken.

Q

 • Queer : ‘Queer’ was vroeger een belediging. Nu gebruiken sommige LGBTQI+-mensen het met trots. Deze mensen zien zichzelf niet alleen als man of vrouw.

S

 • Geslachtsspectrum : Geslacht is niet alleen mannelijk of vrouwelijk. Er zijn nog veel meer mogelijkheden, zoals non-binair of genderqueer. Iedereen kan zijn eigen genre definiëren.
 • Transgender : “Een transgender persoon heeft een andere genderidentiteit dan die welke bij de geboorte is toegekend. Deze toewijzing is gebaseerd op biologische kenmerken. Deze mensen kunnen ongemak ervaren. Dit komt door de discrepantie tussen hun genderidentiteit en hun lichaam. Dit kan hen ertoe aanzetten transitie. De transitie kan sociaal, medisch of beide zijn. Het doel is om consistent te zijn met hun genderidentiteit.'
 • Travestie : Bij travestie draagt een persoon kleding en accessoires die doorgaans geassocieerd worden met het geslacht dat tegengesteld is aan het geslacht dat bij de geboorte werd toegekend. Travestie is een genderuitdrukking die niet de genderidentiteit bepaalt van de persoon die het beoefent. Sommige travestieten kunnen cisgender zijn, terwijl anderen transgender of niet-binair zijn.

LGBTQI+: begin met ontdekken met Bearwww.

Als het gaat om het vertegenwoordigen van mensen van alle seksualiteiten, komt geen enkele app overeen met Bearwww. Ongeacht uw seksuele geaardheid - homo, pan, queer of ontdekkend - onze gemeenschap van meer dan 1,5 miljoen actieve gebruikers is de perfecte omgeving om uw seksualiteit te ontdekken of vrijuit te uiten.
Installeer de Bearwww-app op uw iOS- of Android -apparaat, of ga handsfree met Bearwww Web - de Bearwww die u kent en waar u van houdt, nu toegankelijk op uw laptop of pc zonder dat u deze hoeft te downloaden.